Biuro Rachunkowe Buchalter prowadzi kompleksowe usługi księgowe dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Posiadamy Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
Naszym celem jest zapewnienie rzetelnej obsługi księgowo-podatkowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Szczególną wagę przywiązujemy do świadczenia usług na najwyższym poziomie i skutecznego dbania o interesy naszych klientów. Działamy w oparciu o bogate doświadczenie profesjonalnie dobranej kadry od lat pracującej w księgowości. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.