Archiwa miesięczne: styczeń R


Niewpłacenie zaliczki podatek dochodowy – skutki

Niewpłacenie zaliczki podatek dochodowy przez płatnika może skutkować bardzo przykrymi konsekwencjami. W skrajnych przypadkach może to być nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. Dlatego tez płatnicy, zazwyczaj są to przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, muszą pamiętać o szeregu spoczywających na nich obowiązkach związanych z odprowadzeniem pobranej od pracownika zaliczki na jego […]


Leasing operacyjny księgowanie w KPiR

Leasing operacyjny od zawsze powodował szereg niejasności dla przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Pomimo otrzymywania co miesiąc faktury od leasingodawcy często pojawiają się wątpliwości dotyczące sposobu ich ewidencjonowania. Największą z wątpliwości budzi przypadek, w którym data wystawienia dokumentu i data sprzedaży odnoszą się do dwóch różnych miesięcy. Jak w […]


Umorzenie udziałów w Spółce z o. o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. de facto oznacza jego likwidację, a likwidacja udziału generalnie pociąga za sobą obniżenie kapitału zakładowego spółki. Z chwilą umorzenia, likwidacji ulegają prawa i obowiązki, jakie do chwili likwidacji obowiązywały udziałowca. Niemniej likwidacja udziału nie powoduje likwidacji praw i wierzytelności, które były wymagalne przed umorzeniem […]


Deklaracje ZUS zmiany 2014 nowe kody

Deklaracje ZUS są dla niejednego przedsiębiorcy czarnym snem. Ogarnięcie tematyki wzorów deklaracji ubezpieczeniowych płatnika, ubezpieczonego i innych dotyczących pracowników bardzo często jest niemożliwe. Jak już po jakimś czasie przyzwyczaimy się do odpowiednich procedur, to Pan Minister wydaje nowe rozporządzenia i zabawa zaczyna się od nowa. Dokładnie tak samo jest tym […]


Termin wystawienia faktury VAT za usługi budowlane w 2014

Termin wystawienia faktury VAT za usługi budowlane w zeszłym, 2013 roku wynosił ustawowo 7 dni. Od 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o VAT, w zapisach której dokonują się dość poważne zmiany. Najważniejsza zmiana w kwestii terminów została dopisana bezpośrednio w ustawie, a nie jak dotychczas tylko w rozporządzeniu […]