Archiwum dnia: 14 stycznia 2014


Umorzenie udziałów w Spółce z o. o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. de facto oznacza jego likwidację, a likwidacja udziału generalnie pociąga za sobą obniżenie kapitału zakładowego spółki. Z chwilą umorzenia, likwidacji ulegają prawa i obowiązki, jakie do chwili likwidacji obowiązywały udziałowca. Niemniej likwidacja udziału nie powoduje likwidacji praw i wierzytelności, które były wymagalne przed umorzeniem […]