PITY 2013 Nowe formularze deklaracji rozliczeniowych


Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zmianie formularze deklaracji. PITY 2013 będą nieco prostsze. Zmiany polegają głównie na rezygnacji z podawania przez podatników niektórych danych identyfikacyjnych. Czyli zgodnie z zapowiedziami mamy kolejne uproszczenie wzorów formularzy. Nowe wzory będą miały zastosowanie podczas rozliczania przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z dokonanymi od tego dnia odliczeniami.

Pełne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października znajduje się w załączniku. Data wejścia w życie to 23 listopad 2013 roku. Publikacja w Dzienniku Ustaw z 2013 roku pozycja 1303. Mowa jest w nim między innymi o określeniu nowych wzorów zeznań podatkowych, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

Określa się nowe wzory:

 1. rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
 2. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
 3. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36),
 4. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
 5. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
 6. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
 7. załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:
 • informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D),
 • informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),
 • informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M),
 • informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B),
 • informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z),
 • informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG),

Odpowiednie nowe wzory formularzy, o których mowa są do darmowego pobrania w pliku PDF. Zapraszamy wszystkich podatników do podjęcia współpracy w zakresie obsługi księgowej z naszym biurem rachunkowym. W calu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza obok.