Składki ZUS dla nowej firmy w 2014 roku


Składki ZUS dla nowej firmy tak samo jak w latach poprzednich będą inne, niż dla „doświadczonych” przedsiębiorców. Przedsiębiorcy rejestrujący swoją działalność gospodarczą w 2014 roku będą zobowiązani do płacenia składek naliczonych co najmniej od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, że od 1 stycznia 2014 minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 1680,00 zł, to minimalna podstawą będzie kwota 504 ,00 zł. Kwota ta jest de facto o połowę niższa od standardowej stawki podstawy wyliczania składek dla reszty przedsiębiorców. Co by nie mówić, jest to duże udogodnienie dla osób zakładających nowe firmy.

Składki ZUS dla nowej firmy względem składek dla „starych” firm wyglądają następująco:

  1. Składka emerytalna: 98,38 zł i 438,73 zł;
  2. Składka rentowa: 40,32 zł i 179,81 zł;
  3. Składka chorobowa: 12,35 zł i 55,07 zł;
  4. Składka wypadkowa: 9,73 zł i 43,38 zł;
  5. Składka na fundusz pracy: 55,07 zł a dla Małego ZUS nie obowiązuje;

Ponadto zaznaczyć trzeba, iż przedsiębiorca, który korzysta z preferencyjnych stawek  zobowiązany jest do opłacania składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych. Nie musi uiszczać składki na ubezpieczenie chorobowe oraz na Fundusz Pracy. Stanowi to dodatkowe obniżenie stałych, comiesięcznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie każdemu przedsiębiorcy zakładającemu firmę przysługuje prawo do skorzystania z preferencyjnych stawek ZUS.  Do tych, którzy nie mają prawa płacić składek od niższej podstawy, można zaliczyć przedsiębiorców, którzy prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadzili inną pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz ci, którzy wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem założenia firmy wykonywali w ramach umowy o pracę. Mały ZUS nie jest również przeznaczony dla wspólników spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek partnerskich oraz wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Z preferencyjnych stawek przedsiębiorca może korzystać w ciągu pierwszych dwóch lat (24-miesięcy) prowadzenia działalności. Okres ten jest przedłużany w przypadku przerwy (wystąpienia braku obowiązku opłacania składek) w opłacaniu spowodowanej na przykład zawieszeniem działalności gospodarczej.

W przypadku chęci podjęcia współpracy na obsługę księgową firmy prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem rachunkowym lub o wypełnienie formularza obok. Każda firma jest traktowana indywidualnie.