Termin wystawienia faktury VAT za usługi budowlane w 2014


Termin wystawienia faktury VAT za usługi budowlane w zeszłym, 2013 roku wynosił ustawowo 7 dni. Od 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o VAT, w zapisach której dokonują się dość poważne zmiany. Najważniejsza zmiana w kwestii terminów została dopisana bezpośrednio w ustawie, a nie jak dotychczas tylko w rozporządzeniu ministerialnym. Nowy przepis można zapisać jednym zdaniem:

– fakturę VAT w 2014 roku wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Niestety, od powyższej, jakże czytelnej zasady istnieją wyjątki. Wyjątki dotyczą między innymi podatników świadczących usługi budowlane i usługi budowlano – montażowe. Pełna treść Artykułu 106i Ustawy o VAT znajduje się w załączniku. W związku zapisami w tymże artykule, świadczący usługi budowlane i budowlano-montażowe w 2014 roku fakturę wystawiają najpóźniej 30 dnia od dnia wykonania usługi. Tak sformułowany zapis ustawy może jednocześnie wydłużyć termin na wystawienie faktury w stosunku do terminu ogólnie obowiązującego, jak i go skrócić.

W celu uzyskania informacji dotyczącej świadczenia usług księgowych prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza obok.