aktualności Świat księgowości

Poniżej przedstawiamy ciekawe informacje ze świata finansów i księgowości.


PITY 2013 Nowe formularze deklaracji rozliczeniowych

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zmianie formularze deklaracji. PITY 2013 będą nieco prostsze. Zmiany polegają głównie na rezygnacji z podawania przez podatników niektórych danych identyfikacyjnych. Czyli zgodnie […]


Faktura VAT marża – kto może wystawić?

Faktura VAT marża jest zwykłym dokumentem sprzedaży podlegającym szczególnej formie rozliczania należnego podatku od towarów i usług. Szczególna forma polega na naliczeniu i odprowadzeniu podatku VAT wyłącznie od osiągniętej marży, a nie od całej wartości sprzedaży, jak to ma miejsce przy sprzedaży standardowej. Marża w tym wypadku jest różnicą pomiędzy […]


Kontrola w firmie. Skuteczny sprzeciw.

Kontrola w firmie, przedsiębiorstwie to zawsze dla przedsiębiorcy czas niezbyt przyjemny. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, lub ponosi odpowiedzialność skarbową w Spółce stara się przygotować to takiego zdarzenia jak tylko najlepiej potrafi. Niemniej jednak, pomimo dużych starań, często wynik kontroli nie napawa optymizmem. Tym bardziej, że za niedociągnięcia czeka ukaranie […]


Termin składania zeznań podatkowych

Termin składania zeznań podatkowych jest różny, zależny od rodzaju składanego zananie, jak i od osoby, która zeznanie składa. Generalnie na każdej osobie zarejestrowanej w urzędzie skarbowym ciąży obowiązek złożenia co najmniej jednego zeznania podatkowego w roku. Istotne jest przy tym przestrzeganie ustawowych terminów, gdyż nieprzestrzeganie ich może skutkować konsekwencjami karno […]


Sprawozdanie finansowe – zasady i terminy

Sprawozdanie finansowe, zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości sporządza się na koniec roku obrachunkowego, na dzień dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązkowi sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego podlegają wszystkie spółki prowadzące tak zwaną pełną księgowość, czyli prowadzące księgi rachunkowe. Składowymi pełnego sprawozdania finansowego są bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa zawierająca […]


Jaki podatek dochodowy będzie najlepszy

Każdy podatnik zgodnie z obowiązująca ordynacją podatkowa ma prawo wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie podatek dochodowy. Taki wybór można dokonać na samym początku roku obrachunkowego, zazwyczaj jest to 20 stycznia. Największe problemy stwarza jednak podatnikom świadome określenie, na jakich zasadach będą płacić podatek od swoich dochodów w nadchodzącym roku. Aby […]


Okres kontroli skarbowej dłuższy

Obowiązująca ordynacja podatkowa, w randze Ustawy precyzyjnie reguluje okres kontroli skarbowej i wszystkie kwestie związane z przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Zgodnie z nią zobowiązanie podatkowe wobec Urzędu Skarbowego przedawnia się wraz z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin płatności należnego podatku. Należy jednak pamiętać o […]


Faktura VAT 2014 – zmiany i zagrożenia

W 2012 roku została uchwalona Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT), a jej niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Podstawowa zmiana polega na przeniesieniu zapisów dotyczących faktury i jej wystawiania z rozporządzenia fakturowego  do ustawy. Poprawiono przede wszystkim zapisy określające czym dokładnie jest […]


Blokada konta bankowego

Blokada konta bankowego, zarówno naszego prywatnego, jak i firmowego zazwyczaj jest dokonywana w najmniej odpowiednim dla nas momencie. Niestety, konsekwencje nie płacenia należnych podatków czy danin, jak również zwykłych mandatów będą za niedługo jeszcze dotkliwsze. Przepisy prawa obowiązujące obecnie w większym stopniu chronią zalegających podatników przed działaniami urzędów skarbowych. Osoba, […]