Skip to content

SPÓŁKA Z O.O.

STRONA GŁÓWNA >> USŁUGI KSIĘGOWE >> SPÓŁKA Z O.O.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z form tak zwanych spółek kapitałowych posiadających osobowość prawną. Celem zawiązania spółki z o.o. może być każda działalność nie zabroniona przez prawo, czyli nie tylko działalność handlowa, czy usługowa, ale również doradcza, wytwórcza, produkcyjna, itd. Każda spółka działa pod własną marką, czyli nazwą. Nazwa może być całkowicie dowolna, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, czy dobrego smaku. Obowiązkowe jest jedynie umieszczanie dopisku „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub w skrócie „Spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.” Założycielami spółki mogą być osoby fizyczne , osoby prawne (inne spółki) jak również inne spółki osobowe.

TWORZENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Utworzenie spółki z o.o. jest dość czasochłonne i kosztowne. Jej zawarcie następuje w momencie zawarcia umowy spółki w obecności notariusza. Po utworzeniu umowy należy niezwłocznie zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez odpowiedni wydział gospodarczy lokalnego sądu. W umowie powinny znajdować się informacje niezbędne, to znaczy wybrana nazwa spółki (firma), dane adresowe siedziby, przedmiot działalności, cele, wysokość kapitału zakładowego (minimalna wysokość kapitału zakładowego obecnie wynosi 5.000,00 zł).

KSIĘGOWOŚĆ W SPÓŁCE

Każda Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ma obowiązek prowadzić tak zwaną pełna księgowość i jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Ponadto jeśli udziałowcy czerpią ze spółki jakiekolwiek dochody, to wówczas w myśl Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku Dz.U. 1993r nr 90 poz. 416, dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych na podstawie składanych przez wspólników deklaracji PIT o osiągniętych dochodach lub poniesionej stracie w danym roku podatkowym.

NAPISZ DO NAS

Wskazane jest zatem, aby z racji wielu obowiązków i wciąż zmieniającego się prawa podatkowego księgowość spółki z o.o. zlecić profesjonalistom zajmującym się zawodowo zagadnieniami z tym związanymi. Pozbędziemy się wówczas stresujących sytuacji związanych z kontrolami prze organa skarbowe. Nasze biuro rachunkowe z powodzeniem udziela wsparcia kadrowo-księgowego wielu spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszamy do współpracy.