Skip to content

OFERTA

STRONA GŁÓWNA >> OFERTA

Biuro Rachunkowe Buchalter prowadzi księgowość firm w oparciu o certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zakres oferowanych przez nas usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Reprezentujemy klienta przed właściwymi urzędami (US, ZUS, GUS). Powiadamiamy o ważnych terminach za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub SMS. Doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów. Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych na każdym etapie świadczenia usługi.

OBSŁUGA RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie kart podatkowych
 • przygotowanie przelewów do ZUS
 • inne usługi według potrzeb i życzenia klienta.

OBSŁUGA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

 • tworzenie lub modyfikacja przyjętych zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • stała analiza kosztów i przychodów
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i inne)
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji CIT, VAT
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • prowadzenie wymaganych ewidencji: rejestr zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań do GUS.

OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie dokumentacji podatkowej w zakresie obowiązków płatnika oraz przelewów na podatki
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji oraz przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla pracowników
 • sporządzanie przelewów na składki od wynagrodzeń
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do i z ZUS.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ POMOC POLEGAJĄCĄ NA

 • przygotowaniu niezbędnych dokumentów do uruchomienia działalności gospodarczej
 • przygotowaniu dokumentów do założenia spółki cywilnej
 • wyborze optymalnej formy opodatkowania – rejestracja w Urzędzie Skarbowym
 • rejestracji działalności w ewidencji działalności gospodarczej
 • wpisie do KRS
 • rejestracji w ZUS
 • likwidacji działalności.

Cena usług księgowych jest negocjowana i zależy od rodzaju prowadzonej księgowości, ilości dokumentów w danym miesiącu oraz od ilości zatrudnianych pracowników. W przypadku nowych firm stosujemy upusty w pierwszych miesiącach współpracy. Sporządzamy również roczne zeznania podatkowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT – 36, PIT – 37). Biuro rachunkowe Buchalter działa pod marką Ksieguje.eu.